Vizitka

geomix Soccer Store

t: 0800 / 640 70 61
e: support@geomix.co.uk
www.geomix.si


Podatki o bančnem računu:

Bank Austria Creditanstalt 
IBAN: AT151200010001455145
BIC: BKAUATWW

Offenlegung gem. § 25 MedienG

Lastnik medija:
geomix GmbH  
Salzburgerstraße 26
A-8940 Liezen
Registrska številka podjetja: FN 306101 z
Registrsko sodišče: Handelsgericht Leoben
DVR: 9880366
UID NR.: ATU 64466777
Sodna pristojnost: Liezen

Panoga: Trgovina

Predmet poslovanja:
Trgovina s športnimi artikli

Poslovodja:

Harald Lemmerer  
Salzburgerstraße 26
A-8940 Liezen


Omejitev odgovornosti:

1. Vsebina spletne ponudbe

Avtor ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, celovitost ali kakovost predstavljenih informacij. Zahtevki do avtorja iz naslova jamstva za materialno ali idejno škodo, povzročeno vsled uporabe ali neuporabe predstavljenih informacij oz. vsled uporabe napačnih ali nepopolnih informacij, so v osnovi izključeni, razen če je avtor pripravil vsebine dokazljivo namerno ali zelo malomarno. Vse ponudbe so neobvezne in nezavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico do spreminjanja, dopolnjevanja in brisanja delov strani ali celotne ponudbe brez posebne najave in do začasnega ali dokončnega prenehanja objave.

2. Sklici in povezave

Pri neposrednih ali posrednih sklicih na tuje spletne strani (povezave), ki so izven območja odgovornosti avtorja, velja jamstvo izključno samo v primeru, če je avtor vedel za vsebine in je imel tehnične in druge možnosti preprečiti uporabo nezakonitih vsebin. Avtor izrecno izjavlja, da ob času vzpostavitve povezav na povezanih straneh ni bilo zaznati nezakonitih vsebin. Na trenutno in bodočo oblikovanje, vsebino ali avtorske pravice povezanih strani avtor v nobenem primeru nima vpliva. Zato se avtor izrecno distancira od vseh vsebin na povezanih straneh, ki so bile po vzpostavitvi povezav spremenjene. To določilo velja za vse sklice in povezave v obsegu lastne spletne ponudbe, kakor tudi za tuje vnose v knjigah gostov, za forumske prispevke in sezname za e-poštno pošiljanje.. Za nezakonite, napačne ali nepopolne vsebine in še posebej za škodo, nastalo vsled uporabe ali neuporabe tako ponujenih informacij, jamči izključno ponudnik strani, na katero vodi povezava, in ne ponudnik strani, ki preko povezave objavlja sklic na tako objavo.

3. Avtorske pravice in blagovne znamke

Avtor v vseh publikacijah stremi k upoštevanju avtorskih pravic uporabljenih grafik, tonskih zapisov, videoposnetkov in besedil, k uporabi grafik, tonskih zapisov, videoposnetkov in besedil, ki jih izdela avtor sam ali k uporabi brezlicenčnih grafik, tonskih zapisov, videoposnetkov in besedil. Vsi v internetni ponudbi navedeni in morebiti preko tretje osebe zaščiteni blagovne znamke in blagovni znaki brez omejitev podlegajo določilom veljavnih predpisov glede zaščite blagovnih znamk in pravic do lastništva posameznih lastnikov. Samo zaradi golega navajanja se ne sme sklepati, da blagovna znamka ni zaščitena s strani tretje osebe! Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih je izdelal avtor sam, si izključno pridržuje avtor spletnih strani. Razmnoževanje ali uporaba takih grafik, tonskih zapisov, videoposnetkov in besedil v drugih elektronskih medijih ali tiskanih publikacijah brez avtorjevega izrecnega soglasja ni dovoljeno. 

4. Pravni učinek te omejitve odgovornosti

Ta omejitev odgovornosti se šteje za del spletne ponudbe, s katere je bila izvedena povezava nanjo. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila pravni situaciji ne ustrezajo ali ne ustrezajo več ali ne ustrezajo v celoti, ostajajo ostali deli tega dokumenta po svoji vsebini in veljavnosti neprizadeti.

Nach oben
0 Košarica