Odstop od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe
Od pogodbe lahko odstopite v 14 dneh brez navedbe vzroka v besedilni obliki (npr. s pismom. preko telefaksa ali e-pošte ali z uporabo Obrazec za odstop od pogodbe) ali - če vam je blago bilo predano pred potekom roka - tudi z vrnitvijo blaga. Rok prične teči po prejemu tega pouka v besedilni obliki, vendar ne pred prejemom blaga pri prejemniku (pri vnovični dobavi enakovrednega blaga ne pred prejemom prve dobave) in tudi ne pred izpolnitvijo naših informacijskih obveznosti v skladu s členom 246 § 2 v povezavi s prvim in drugim odstavkom 1. člena EGBGB in naših obveznosti v skladu s 1. stavkom, 1. odstavkom člena 312g v povezavi s členom 246 § 3 EGBGB. Za ohranitev odstopnega roka zadošča pravočasno odposlan odstop ali blago.

Odstop pošljite na:

geomix GmbH
geomix Soccer Store
Salzburger Straße 26
8940 Liezen

E-pošta: support@geomix.co.uk

Posledice odstopa
Če odstopite od te pogodbe, moramo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so nastali iz razloga, ker ste izbrali drugačen način dostave od ponujenega, ugodnega standardnega načina dobave), povrniti nemudoma in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva prejema vašega odstopa od pogodbe. Za povrnitev plačila bo uporabljeno isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri vaši originalni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno drugače; pri povrnitvi plačila vam v nobenem primeru ne bomo zaračunali stroškov. Plačilo lahko zadržimo, dokler vrnjeno blago ne prispe ali dokler ne prejmemo dokazila, da ste blago odposlali nazaj, upošteva se zgodnejši dogodek. Blago pošljite nazaj ali predajte nemudoma in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih dneh po tem, ko ste nam sporočili o odstopu od pogodbe, in sicer na naslov  geomix GmbH, Salzburger Straße 26, 8940 Liezen. Rok se šteje za veljaven, če blago odpošljete pred potekom štirinajstih dni. Stroške dostave vrnjenega blaga nosite sami. Za morebitno izgubo vrednosti blaga boste plačali le v primeru, če ste povzročili izgubo vrednosti z ravnanjem, ki za preverjanje stanja, lastnosti in funkcionalnosti blagani bilo potrebno.

Konec obvestila o odstopu od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, 
• za dobavo blaga, ki je bilo izdelano po specifikacijah naročnika ali nedvoumno prilagojeno osebnim potrebam (npr. individualno potiskano blago) ali za blago, ki zaradi svojega stanja ni primerno za pošiljanje nazaj ali za hitro pokvarljivo blago ali pri prekoračitvi roka uporabe blaga,
• za dobavljene zvočne ali video posnetke ali programsko opremo, če so bili pečati podatkovnih nosilcev poškodovani.

Nach oben
0 Košarica